6 4

UWAGA ZEBRANIE WAKACYJNE

Witamy, Zapraszamy serdecznie na spotkanie przedwyjazdowe, które odbędzie się

12.06.2014 – czwartek  - o godz. 18.30 dla dzieci i młodzieży wyjeżdżających samodzielnie

                        oraz dla rodziców i dzieci przedszkolnych

 

Na zebraniu będą poruszane kolejno sprawy obozu pływackiego GNF 3, obozu żeglarskiego Wiatr w Żagle, wyjazdu rodzinnego MGnF  oraz obozu sierpniowego Czarny Pies.

 

 Spotkanie odbędzie się w Czerwonoprądnickim Domu Kultury, przy ul. Dobrego Pasterza 100, I piętro (dla naszych stałych Klientów – tam, gdzie zwykle).

Na spotkanie zapraszamy dorosłych, mogą też przyjść najbardziej zainteresowani – dzieci i młodzież.

Podczas spotkania będzie możliwość pobrania jeszcze „Karty Zgłoszenia” i „Warunków Uczestnictwa”.

Dokumenty te będą również przesyłane do Państwa mailem na początku przyszłego  tygodnia.

Ponadto przypominamy o wpłaceniu zaliczki przez osoby, które zgłosiły chęć wyjazdu ze Zwornikiem lub o informację,  jeśli ktoś rezygnuje z swojej rezerwacji. Zaliczka wynosi 200 zł/os,  nr konta na naszej stronie www.zwornik.pl  w zakładce Kontakt. W treści proszę podać datę lub nazwę obozu, miejscowość do której jest wyjazd oraz uczestnika/ów, których wpłata dotyczy.

Pozostałe informacje, możliwość zadawania pytań , zgłoszenie danych do faktury (jeśli ktoś potrzebuje) – na spotkaniu.

Prosimy w miarę możliwości o przekazywanie tej informacji swoim znajomym  tak by do wszystkich dotarła .

Pozdrawiamy

Zespół Zwornika